top of page

ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk.

 

Symptomene antas hovedsakelig å skyldes en nevrologisk forstyrrelse, preget av økt rastløshet, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet.

 • Dopamin påvirker læring, atferd og oppmerksomhetsregulering.
 • Diagnose og forekomst:

  • Diagnostiske kjennetegn likt for barn, unge og voksne.

  • 3-5% av barn og unge har ADHD-diagnose.

  • Guttejente-forhold 4:1 hos barn.
    

 • Årsaker til ADHD:

  • Arvelig, familiær forekomst.

  • Fødselsskader og hjerneskader kan også utløse symptomer.

  • Alvorlige belastninger i oppvekstmiljøet kan gi ADHD-lignende symptomer.

Symptomer på ADHD

Symptomer på ADHD omfatter: 
 

 1. Oppmerksomhetsvansker:

  • Glemsomhet

  • Lett distrahert

  • Vansker med å opprettholde konsentrasjonen over tid

  • Organisatoriske problemer

  • Vansker med å starte aktiviteter og oppgaver

 2. Hyperaktivitet:

  • Overdreven uro i hender og føtter (spesielt hos barn)

  • Støyende lek

  • Overdreven kroppslig aktivitet

 3. Impulsivitet:

  • Å handle før en tenker

  • Vansker med å vente på tur

  • Avbryter ofte andre

Uoppmerksomhet uten hyperaktivitet og impulsivitet er vanligere hos jenter.

ADHD-symptomer kan variere fra situasjon til situasjon, og for jenter kan uoppmerksomhet være mer fremtredende og vanskeligere å oppdage. 

Mange med ADHD har også utfordringer knyttet til eksekutive funksjoner, som å

- Hemme impulser,

- Organisere hverdagen

- Regulere følelser

 

ADHD og ADD

Tidligere ble ADD brukt for å beskrive oppmerksomhetsvansker uten hyperaktivitet.

 

I 1994 ble begge kategoriene kombinert under betegnelsen ADHD i DSM-5.

 

Det ble satt tre undertyper av ADHD: hovedsakelig uoppmerksom, hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv, og en kombinasjon av begge.

 

Symptomer varierer, og ADHD kan påvirke både barn og voksne. Det er viktig å merke seg at mange, spesielt jenter og kvinner, kan ha en rolig form av ADHD uten synlig hyperaktivitet. Les mer her.

Hyperaktiv

Ifølge DSM-5 må det foreligge minst 6 av de følgende symptomene for å bruke betegnelsen hyperaktiv, impulsiv ADHD:

 • Rastløs med hender eller føtter eller vrir seg i setet.
   

 • Forlater plassen i klasserommet eller i andre situasjoner der det forventes at vedkommende skal sitte i ro.
   

 • Løper rundt eller klatrer i situasjoner der det er upassende (hos ungdom eller voksne kan det være begrenset til subjektive følelser av rastløshet).
   

 • Har problemer med å leke eller delta i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måte. 
   

 • Fremstår «på farten» eller fungerer som om «drevet av en motor».
   

 • Snakker overdrevent.
   

 • Kommer med svarene før spørsmålene er ferdigstilt.
   

 • Har problemer med å vente på tur.
   

 • Avbryter eller forstyrrer andre (f.eks. blander seg inn i samtaler eller spill).

Uoppmerksom

 • ADD blir ofte oversett eller feildiagnostisert:

  • Avfeid som apatisk oppførsel hos barn eller feildiagnostisert som stemnings- eller angstlidelse hos voksne.

  • Uoppmerksomhet manifesterer seg i sosiale situasjoner og samtaler.
    

 • DSM-5 kriterier for ADD:

  • Minst seks av følgende symptomer må påvirke skole- eller arbeidsprestasjoner:
    

   1. Manglende nøyaktighet med detaljer eller uforsiktige feil.
     

   2. Problemer med å opprettholde oppmerksomheten.
     

   3. Synes å ikke lytte når snakket til.
     

   4. Følger ikke instruksjoner og fullfører ikke prosjekter.
     

   5. Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter.
     

   6. Unnviker, misliker eller nøler med oppgaver som krever vedvarende mental innsats.
     

   7. Mister ofte nødvendige ting.
     

   8. Lett distrahert av fremmede stimuli.
     

   9. Glemsom i daglige gjøremål.

Jenter og ADHD

 1. Mindre åpenbare ADHD-symptomer hos jenter:

  • Jenter med ADHD viser ikke alltid tydelig hyperaktivitet

  • Tegn kan inkludere distraksjon, dagdrømming og glemsomhet
    

 2. Kompensasjonsstrategier for å håndtere utfordringer:

  • Jenter utvikler ofte strategier for å skjule ADHD-symptomer

  • Legger ekstra innsats for å fullføre oppgaver og unngå vanskelige situasjoner
    

 3. Gjentatte sjekker som en vanlig strategi:

  • Jenter kan tendere til å dobbeltsjekke arbeid for nøyaktighet

  • Dette kan føre til utfordringer og forsinkelser
    

 4. Stereotyper om "typiske jenter" kan føre til oversettelse av ADHD-symptomer:

  • Kulturelle forventninger kan føre til feil tolkning av jenter sin adferd

  • Rolleforventninger kan skjule underliggende ADHD
    

 5. Økt risiko for samtidige psykiske helseforhold:

  • Jenter med ADHD har høyere sannsynlighet for angst og depresjon

  • Samtidige forhold kompliserer ADHD-diagnosen
    

 6. Forveksling av symptomer kompliserer diagnosen:

  • Likhet med symptomer fra andre psykiske helseforhold kan forsinke riktig diagnose

  • Mangel på tydelig hyperaktivitet kan føre til lavere mistanke om ADHD hos jenter

Flere kilder:

Norsk Psykologiforening.jpg
Helsedirektoratet-logo.jpg
Store_norske_leksikon_logo.png

diversitet i skolen

bottom of page