top of page

Flere ressurser

Video fra RBUP

Hva er ADHD? Hvordan kan det være å ha det, og hvilke tilpasninger trenger man for eksempel på skolen? Det gir Kristian Køhn deg svarene på i denne filmen fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør.

En nettside med fokus på kvinner med ADHD

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Psykologisk.no er en norsk dagsavis som har som målsetning å fremme psykologisk kunnskap i samfunnsdebatten

5 kommunikasjonsstrategier spesielt utformet for studenter med ADHD.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Artikkel: Barn og unge med ADHD – medisinering og tiltak 

12 Lærerstrategier for å inspirere til lytting, læring og selvkontroll

Fokus på komorbide tilstander.
Healthline gir en god oversikt over ADHD, inkludert symptomer, typer ADHD, årsaker, diagnose og behandling.

Fokus på foreldre.
En oversikt over ADHD, inkludert symptomer, diagnostisering, årsaker, behandling, med
fokus på hvordan foreldre kan støtte barn med ADHD.

diversitet i skolen

bottom of page