top of page

Flere ressurser

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk, retningslinjer, databaser og andre kunnskapsressurser for helsepersonell i Norge. Helsebiblioteket driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

"Norsk Helseinformatikk er en kunnskaps- og teknologibedrift som i dag er Norges største leverandør av helseinformasjon. Siden 1999 har vi fungert som en nasjonal kunnskapsbase for profesjonelle og befolkningen for øvrig."

Statped yter tjenester til kommuner, fylkeskommuner og private skoler, og de jobber også med å utvikle og formidle kunnskap om spesialpedagogikk. Målet er å styrke kompetansen til fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for utfordringer, enten det er i skolen, barnehagen eller andre pedagogiske sammenhenger.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å implementere og følge opp nasjonal utdanningspolitikk og -lovgivning. Direktoratet jobber også med å utvikle og forvalte nasjonale læreplaner, veiledningsmateriell og annet støttemateriell for skoler og barnehager.

WHO-biblioteket er verdens ledende bibliotek innen folkehelse. Det gir tilgang til kunnskap fra WHO, samt andre kilder til vitenskapelig litteratur produsert rundt om i verden.

En fullstendig oversikt. 
Healthline gir en god oversikt over autisme, inkludert symptomer, ulike manifesteringer, årsaker, diagnose og behandling.

Autism Speaks er dedikert til å skape en inkluderende verden for alle enkeltpersoner med autisme gjennom hele livet deres. Dette gjør vi gjennom talsarbeid, tjenester, støtte, forskning og innovasjon, samt fremskritt innen omsorg for autistiske individer og deres familier.

diversitet i skolen

bottom of page