top of page

Programmering

Programmering tilbyr en unik læringsplattform som kan være spesielt gunstig for barn med ADHD, Tourettes eller autisme. Gjennom strukturerte og logiske programmeringsoppgaver kan barna utvikle ferdigheter som organisering, konsentrasjon og problemløsning. Den visuelle og hands-on karakteren av programmering gir en konkret tilnærming som appellerer til ulike læringsstiler, og gir barna muligheten til å uttrykke sin kreativitet mens de utvikler viktige matematiske og logiske ferdigheter. Samtidig tilbyr programmering en selvstyrt læringsopplevelse som kan tilpasses individuelle behov, og gir barna en følelse av mestring og selvtillit mens de utforsker den digitale verden.

Programmering i alle fag:

 • Start enkelt med fokus på lav terskel for både lærere og elever.

 • Lærere bør være forberedt på å lære sammen med elevene, være åpne for ulike løsninger, og forberede seg på feiling som en del av prosessen.

 • Viktigheten av å starte enkelt for å opprettholde elevenes motivasjon og unngå frustrasjon.
   

Bruk av klosseprogrammering:

 • Anbefaling om å bruke klossebasert programmering i stedet for tekstbasert programmering.

 • Klosseprogrammering gir umiddelbar visuell tilbakemelding, enkel eksperimentering og lavere risiko for feil.

 • Målsettingen er å forstå grunnleggende programmeringskonsepter og utvikle algoritmisk tenkning.

 • Oppfordring til å la elevene avansere i vanskelighetsgrad etter eget ønske.
   

Programmering i alle fag og praktisk anvendelse:

 • Programmering kan integreres i alle fag, ikke bare i matematikk og naturfag.

 • Anbefaling om å kombinere mål fra flere fag, løse ekte problemer og gjøre programmering praktisk for økt motivasjon.

 • Bruk av utstyr som Micro:bit, som kan programmeres både med klosser og tekst.
   

Programmering handler om mer enn å skrive kode:

 • Programmering i skolen skal gi økt digital kompetanse, forståelse av datamaskiners funksjon, og trening i algoritmisk tenkning.

 • Vektlegging av kreativitet, samarbeid, problemløsning og analyse som viktige ferdigheter.

 • Målet er å skape elever som forstår problematiske og etiske sider ved det digitale samfunnet og kan ta gode valg for samfunnets beste.

Scratch er et visuelt programmeringsspråk og en online plattform utviklet av Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Det er designet for å gjøre programmering tilgjengelig og engasjerende, spesielt for nybegynnere, inkludert barn.

Hovedtrekk ved Scratch inkluderer:
 

 1. Blokkbasert programmering: I stedet for å skrive kodelinjer, bruker Scratch en blokkbasert tilnærming. Dette gjør det lettere for nybegynnere å forstå og sette sammen kodeelementer.
   

 2. Visuell grensesnitt: Scratch tilbyr et intuitivt og fargerikt grensesnitt der brukere kan dra og slippe kodeblokker for å lage sine programmer. Dette gjør det spesielt egnet for barn og de som er nye til programmering.
   

 3. Interaktivitet og animasjon: Scratch gjør det mulig for brukerne å lage interaktive historier, spill og animasjoner ved å kombinere kodeblokker for bevegelse, lyd, utseende og kontrollstrukturer.
   

 4. Online samfunn og deling: Scratch gir tilgang til et stort online samfunn der brukere kan dele sine prosjekter, utforske verk fra andre, og lære av hverandre. Dette oppmuntrer til samarbeid og inspirasjon.
   

 5. Tilpasningsmuligheter: Scratch støtter flere ulike medier som bilder, lyder og figurer, noe som gir brukerne rike muligheter for kreativ utfoldelse.
   

 6. Pedagogiske ressurser: Scratch tilbyr pedagogiske ressurser og veiledninger som hjelper lærere og foreldre med å støtte barn i å lære programmering på en morsom og pedagogisk måte.
   

Den enkle tilgjengeligheten og interaktiviteten til Scratch gjør det til et ideelt verktøy for å introdusere barn for grunnleggende programmeringskonsepter på en leken og engasjerende måte.

Lær programmering

En video som gir deg en kort introduksjon til blokkprogrammeringsspråket Scratch. Litt om variabler, vilkår (beslutninger) og løkker.

Scratch er et visuelt programmeringsspråk og en online plattform utviklet av Massachusetts Institute of Technology (MIT). Den er designet for å gjøre programmering tilgjengelig og engasjerende, spesielt for nybegynnere, inkludert barn.

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Her finner du mange gode steg-for-steg opplegg delt inn i nivå. Fra 3. trinn og oppover.

For 8-10. trinn.

Kobling er en digital læringsressurs i naturfag og matematikk hvor målet er å koble sammen realfagene med programmering og skapende aktiviteter i musikk og kunst & håndverk.

Disse sidene er ment som en ressurs til elever og lærere i grunnskolen. Sidene er utviklet ved Verket Skole i Moss, men er åpne for alle som måtte ønske å ta i bruk programmering.

Scratch Jr. er en forenklet og tilpasset versjon av Scratch, spesielt utviklet for yngre barn i alderen 5 til 7 år. Dette visuelle programmeringsspråket og plattformen gir en innføring i grunnleggende konsepter innenfor koding og kreativ databehandling, og det er tilgjengelig som en app for nettbrett.

En videoserie på Youtube som heter "Scratch Basics". Disse viser hvordan du kommer i gang med Scratch ved hjelp av denne Scratch nybegynnerguiden!

Espen Clausen skriver på siden at han opptatt av IKT som naturlig element i undervisningen og av tverrfaglig undervisning. "Blir derfor en del koding og spill i mine timer…. Prøver å utnytte motivasjonen som oppstår til læring og innføring av generell IKT kompetanse."

Code.org® er en ideell organisasjon for utdanningsinnovasjon dedikert til visjonen om at hver elev på hver skole har muligheten til å lære informatikk som en del av sin grunnleggende opplæring fra barneskole til videregående skole.

diversitet i skolen

bottom of page