top of page

Matematikk

Alternative matteoppgaver tilbyr en mangfoldig tilnærming til læring som kan være spesielt gunstig for barn med ulike lærevansker. Alternative opplegg gir muligheten til å engasjere seg med matematikk på forskjellige måter.

Her vil jeg samle spill, praktiske aktiviteter og visuelle hjelpemidler som alle bidrar til å styrke forståelsen og gi en mer tilgjengelig tilnærming til matematikkundervisningen. Denne tilpasningen gir rom for varierte læringsstiler, slik at alle elever kan oppdage suksess og bygge selvtillit innenfor det matematiske rammeverket.

1-4. trinn

Digitalt

Et bredt utvalg med matematiske spill. 

Et addisjonsspill. Sprekk boblene før de når overflaten!

Øv på tallinje med et engasjerende mattespill

Bruk subtraksjon for å vinne kappløpet!

Fargelegg i rutenettet. Perfekt for å visualisere matematiske konsept for barn

Tangram er et puslespill med kinesisk opphav

Visualiser og utforsk brøk på en oversiktelig måte. 

Geometri fra Undervisningsmetoder. Mange gode tips og ideer!

Hvor rask er du til å regne? Du bestemmer selv hva slags regnestykker du skal få og hastigheten. 

Tell kubene som kommer fallende!

Aktiviteter

En oversikt over ulike aktiviteter som innebærer matematikk. Hentet fra Weareteachers.com

Sett sammen et tredimensjonalt byggverk i form av et tårn. Hentet fra matematikk.org

Elevene får i oppdrag å finne oppgaver som kan løses med hovedregning. Oppgavene skrives i spåen. La dem utfordre hverandre!

Uterommet innbyr til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. 

Uterommet innbyr til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk. 

Bruk kongler til å arbeide med problemløsing og få erfaring med ulike problemløsingsstrategier.

Bruk kongler til å arbeide med problemløsing og få erfaring med ulike problemløsingsstrategier.

Let etter alfabetets og tallsymbolenes former i naturen.

Ulike matematikkleker som er enkle å utføre.

Ulike matematikkleker som er enkle å utføre.

5-7. trinn

Digitalt

Et bredt utvalg med matematiske spill. 

Pass på at formene faller til rett sted!

Øv på tallinje med et engasjerende mattespill

Finn Faraos skatt med hjelp av matematikk

Tangram er et puslespill med kinesisk opphav

Visualiser og utforsk brøk på en oversiktelig måte. 

Geometri fra Undervisningsmetoder. Mange gode tips og ideer!

Hvor rask er du til å regne? Du bestemmer selv hva slags regnestykker du skal få og hastigheten. 

Tårnet ligger stablet på venstre pinne. Målet er å flytte hele tårnet over til HØYRE pinne ved hjelp av pinnen i midten

I Numetry tar barna del i en redningsaksjon i verdensrommet. Kun matteferdighetene kan redde dagen. 

Her må du løse en rekke multiplikasjonsoppgaver, før du får skyte kanonkuler mot en borg og samle poeng. Kan minne om Angry Birds.

Aktiviteter

En oversikt over ulike aktiviteter som innebærer matematikk. Hentet fra Weareteachers.com

Tårnet i Hanoi eller Tårnene i Hanoi er et matematisk spill eller puslespill. Her kan elevene lage sitt eget.

Tårnet i Hanoi eller Tårnene i Hanoi er et matematisk spill eller puslespill. Her kan elevene lage sitt eget.

Bruk kongler til å arbeide med problemløsing og få erfaring med ulike problemløsingsstrategier.

Bruk kongler til å arbeide med problemløsing og få erfaring med ulike problemløsingsstrategier.

Dette er et kalkulatorspill der elevene spiller to og to sammen.

Ulike matematikkleker som er enkle å utføre.

En læringsaktivitet hvor elevene utforsker algoritmer gjennom bevegelse. Hentet fra Faltasisk.no

8-10. trinn

Digitalt

Et bredt utvalg med matematiske spill. 

Målet med spillet er å plassere grafens punkter på en måte som forhindrer at grafens linjer krysser hverandre, og ingen punkter ligger oppå noen av linjene.

Bruk piltastene for å flytte blokken. Rull over alle flisene akkurat én gang for å gå videre til neste nivå.

Få den hvite ballen i det sorte hullet. For spesielt interesserte, unge matematikere.

Målet er å bruke multiplikasjon til å oppnå tallet 2048 på et rutenett med 16 ruter.

I Numetry tar barna del i en redningsaksjon i verdensrommet. Kun matteferdighetene kan redde dagen. 

Her må du løse en rekke multiplikasjonsoppgaver, før du får skyte kanonkuler mot en borg og samle poeng. Kan minne om Angry Birds.

Aktiviteter

En oversikt over ulike aktiviteter som innebærer matematikk. Hentet fra Weareteachers.com

Sett sammen et tredimensjonalt byggverk i form av et tårn. Hentet fra matematikk.org

Vitensenteret i Trondheim har laget instrukser på hvordan en kan lage papirrør som de fem platonske legemene så lages av. Se "Bygg med papirrør" i høyrespalten.

Video i link viser aktiviteten. Handler om problemløsningsstrategier, diskusjon og resonnement. 

Oppgave i symmetri. Elevene skal lage sine egne keltiske knuter.

I denne aktiviteten skal Barbie gjennomføre et strikkhopp. Dere skal beregne hvor mange strikk som trengs for at håret til Barbie akkurat berører treffpunktet, uten at hun skader seg.

En fysisk læringsaktivitet der elevene blir utfordret på tidsbegrep. Hentet fra Faltasisk.no

Flere ressurser i matematikk

Funbrain tilbyr hundrevis av spill, bøker, tegneserier og videoer som utvikler ferdigheter innen matematikk, lesing, problemløsning og leseferdigheter.

Et bredt utvalg med matematiske spill. 

Et utvalg med utskrifter i matematikk, både betalt og gratis.

We Are Teachers et fellesskap av pedagoger – 3 millioner – som deler ideer, ressurser og historier om fantastiske ting som skjer i klasserom over hele landet.

Matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier OsloMet og Matematikksenteret.

En av de mest omfattende ressurssidene!

diversitet i skolen

bottom of page