top of page

Bøker på norsk

Autisme og pedagogikk er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF).

I denne boka møter du Tom, en gutt med autisme.
Tom lærer deg om autisme ved å bruke sine egne erfaringer. Han forteller hva autisme er og hvordan det påvirker han daglig. Han beskriver og forteller om sine utfordringer med kommunikasjon, overveldelse av sanseinntrykk og hvordan endringer av rutinger påvirker han. Han gir også råd om hvordan de rundt han kan hjelpe til.

Forholdet mellom forelder og barn er ofte belastet av sterke følelser når barnet har autisme. Problemer i kommunikasjonen og det sosiale samspillet kan føre til mange misforståelser, frustrasjoner, stress og sorg. Kontakten kan være så utfordret at det svekker opplevelsen av tilknytning.

Å utforske følelser - Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker,kognitiv atferdsterapi for sinnemestring.

Bøker på engelsk

Denne banebrytende boken rustet ut praktikere til å hjelpe klienter med autisme å leve godt ved å bruke tilpasningsdyktige løsningsfokuserte metoder. Den viser hvordan man kan nærme seg autisme på en positiv og respektfull måte, og forstå klientenes tankeprosesser slik at man effektivt kan veilede dem til å finne sine egne løsninger.

Hva personer på autismespekteret ønsker at foreldrene deres visste om å vokse opp, aksept og identitet.

Vil du lese bare én bok om autisme? Les denne. Skrevet av Temple Grandin, en av verdens mest prestisjefylte og kjente voksne med autisme, vil denne tankevekkende, innsiktsfulle og inspirerende boken - med illustrerende diagrammer og nøkkelpunkter trukket ut for vektlegging - hjelpe ikke bare medautistiske og familier med berørte medlemmer, men også forskere og leger som søker å forstå tilstanden bedre.

En foreldrehåndbok for å støtte nydiagnostiserte tenåringer og pre-tenåringer.

diversitet i skolen

bottom of page