top of page

Bøker på norsk

Autisme og pedagogikk_edited.png

Autisme og pedagogikk er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF).

Hva kan jeg fortelle deg om...jpg

I denne boka møter du Tom, en gutt med autisme.
Tom lærer deg om autisme ved å bruke sine egne erfaringer. Han forteller hva autisme er og hvordan det påvirker han daglig. Han beskriver og forteller om sine utfordringer med kommunikasjon, overveldelse av sanseinntrykk og hvordan endringer av rutinger påvirker han. Han gir også råd om hvordan de rundt han kan hjelpe til.

Autisme og tilknytning.jfif

Forholdet mellom forelder og barn er ofte belastet av sterke følelser når barnet har autisme. Problemer i kommunikasjonen og det sosiale samspillet kan føre til mange misforståelser, frustrasjoner, stress og sorg. Kontakten kan være så utfordret at det svekker opplevelsen av tilknytning.

Å utforske følelser_edited.png

Å utforske følelser - Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker,kognitiv atferdsterapi for sinnemestring.

Bøker på engelsk

Autism and solution.webp

Denne banebrytende boken rustet ut praktikere til å hjelpe klienter med autisme å leve godt ved å bruke tilpasningsdyktige løsningsfokuserte metoder. Den viser hvordan man kan nærme seg autisme på en positiv og respektfull måte, og forstå klientenes tankeprosesser slik at man effektivt kan veilede dem til å finne sine egne løsninger.

Sincerely.webp

Hva personer på autismespekteret ønsker at foreldrene deres visste om å vokse opp, aksept og identitet.

The autistic brain.jpg

Vil du lese bare én bok om autisme? Les denne. Skrevet av Temple Grandin, en av verdens mest prestisjefylte og kjente voksne med autisme, vil denne tankevekkende, innsiktsfulle og inspirerende boken - med illustrerende diagrammer og nøkkelpunkter trukket ut for vektlegging - hjelpe ikke bare medautistiske og familier med berørte medlemmer, men også forskere og leger som søker å forstå tilstanden bedre.

nurturing-your-autistic-young-person.jpg

En foreldrehåndbok for å støtte nydiagnostiserte tenåringer og pre-tenåringer.

Bøker på norsk

Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom? I denne boken blir symptomene på ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom beskrevet, og illustrert med eksempler.

En guide for venner, familie og fagpersoner

Barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom får ofte mye og negativ oppmerksomhet. Væremåten deres er omdiskutert, og det kan tidvis være vanskelig å skille mellom kunnskapsbasert innsikt om tilstandene og allmenne betraktninger.
I denne boken gir Lisbeth Iglum Rønhovde leserne oppdatert innsikt i teori og forskning på ADHD og Tourettes syndrom, samt de vanligst forekommende, ledsagende tilstandene.

Une med tourette.webp
Fortelle deg om tourettes.webp
Ta seg sammen.webp
Suvrival kit tourettes.webp
ADHD tics and me.webp
adhd touretts og mer.jpg

Boken, først utgitt i 2004, har som mål å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom, og narkolepsi. Den støtter det tverrfaglige samarbeidet for å forbedre livskvaliteten til de berørte. Økt interesse og forskning på disse diagnosene nasjonalt og internasjonalt har motivert en revisjon av boken. Den er relevant for fagfolk innen utdanning, helse, arbeid, velferd og barne-, ungdoms- og familieetaten, samt for studenter og de som har diagnosene, sammen med deres pårørende.
 

Syndrome mix.webp

Bøker på engelsk

Denne overlevelsesguiden for ungdom med Tourettes gir deg verktøyene du trenger for å overleve og blomstre hjemme, på skolen, på jobb og utover. Den inkluderer strategier og atferdsterapiteknikker for å håndtere tics, samt råd om hva du skal gjøre i ulike hverdagssituasjoner, inkludert forberedelser til eksamener, håndtering av mobbere og gå på en første date.

En historie som forklarer ADHD og tikklignende lidelser/Tourettes syndrom.

Den oppdaterte utgaven av denne veletablerte guiden dekker en rekke nevro-atferdsforstyrrelser hos barn, fra ADHD til autismespekterforstyrrelser. Den inkluderer DSM-5 endringer og gir tilgjengelig informasjon om årsaker, symptomer og behandlinger. Dr. Kutscher gir effektive atferdsstrategier for å håndtere barn med disse forstyrrelsene, både hjemme og på skolen. Tony Attwoods reviderte kapittel om autismespekteret tar for seg ny forståelse, diagnostiske kriterier og bruken av "Aspergers syndrom."

ADHD

Bøker på norsk

_edited.png

Skrevet av Kristin Leer.
ADHD 7 veier til ny forståelse gir nye innfallsvinkler til hvordan ADHD kan forstås, gjennomgår diagnosekriterier og behandlingsformer og tilbyr ypperlige mestringsstrategier for hverdagen.

adhd-ustoppelig-energi.jpg

Skrevet av Magnus Jackson Krogh.
Boken er en blanding av biografi og selvhjelpsbok - basert på Magnus' egne erfaringer, men også de mange innspillene han har fått på mail, bloggen sin og i forbindelse med foredrag. Målgruppen er barn og unge i alderen 9-18 år. 

9788282161909_1_4_edited.png

Skrevet av Mette Holst BertelsenLene Straarup.
ADHD i skolen er en lett tilgjengelig grunnbok for lærere og pedagoger.
Boken gir teoretisk forståelse og praktisk inspirasjon til det daglige arbeidet
i og utenfor klasserommet, der alle barn skal trives, både med og uten en
ADHD-diagnose.

Barn med.webp

Skrevet av Jude Welton.
Hvordan er det egentlig å ha ADHD? På hvilke måter ønsker barn med ADHD å bli møtt av andre barn og voksne? Hvorfor kan et barn med ADHD komme til å reagere annerledes på en situasjon enn det et barn uten ADHD ville gjort? Og hva kan andre barn og voksne gjøre for at hverdagen skal bli litt lettere for dem? Dette er noen av spørsmålene du får svar på i boken. Boken vil være et praktisk hjelpemiddel og den inneholder eksempler som er hentet fra dagligdagse situasjoner i barnehagen, skolen, hjemme og på fritiden.

adhd og samfunn.webp

Hva skyldes økningen i bruken av ADHD-diagnosen i Norge og mange andre vestlige land? Kan denne utviklingen fortelle oss noe om forhold i samfunnet? I denne boka utvikler forfatterne analyser av ADHD ut fra ulike perspektiver, relatert til diagnostisering, skolehverdagen, arv/miljø, samt barns og foreldres opplevelser av diagnose og behandling.

Bidragsytere: Arne Olav Dahlshaug, Maria Louise Karlsen og Siri Christine Næss er alle sosiologer utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Lisbeth Elvira Levang og Ingvild Firman Fjellså er også sosiologer fra NTNU og tilknyttet Sosiologisk poliklinikk i Trondheim. Runa Næss Korshavn og Elise Farstad Djupedal er begge lektorer i samfunnsfag og utdannet ved NTNU. Aina Olsvold er privatpraktiserende psykolog og gjesteforsker ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU og leder av Sosiologisk poliklinikk.

Bøker på engelsk

Scatterede minds.webp

Skrevet av Gabor Maté.
Dette er virkelig en fantastisk bok!
"Scattered Minds" avvikler myten om at oppmerksomhetsunderskuddsforstyrrelse (ADD) er genetisk betinget, og gir reell håp og råd for barn og voksne som lever med tilstanden.

ADHD women.webp

Denne boken gir ærlige og klare faglige innsikter i hva det egentlig betyr å ha ADHD og gir informasjon om hvor du kan gå og hva du kan forvente.

ADHD hunter.webp

Skrevet av Thom Hartmann.
En nylig revidert og oppdatert utgave av den klassiske veiledningen for å endre vår oppfatning av ADHD og omfavne fordelene ved det.

adhd 2.0.webp

Skrevet av Edward M. Hallowell og John J. Ratey.
En revolusjonerende ny tilnærming til ADD/ADHD med banebrytende forskning og strategier for å hjelpe leserne å blomstre, fra de bestselgende forfatterne av de banebrytende bøkene "Driven to Distraction" og "Delivered from Distraction".

adhd a to z.webp

Skrevet av Leanne Maskell.
Å navigere verden med en ADHD-hjerne kan være utmattende. Reisen fra kliniske vurderinger gjennom diagnose til behandling kan etterlate deg følelsesmessig anspent og isolert, bekymret for å mislykkes eller føle deg annerledes.

Denne praktiske guiden er her for å endre alt dette. Hvis du har (eller mistenker at du har) ADHD, kjenner du frustrasjonen ved å få råd fra en nevrotypisk eller klinisk perspektiv - men dette kommer rett fra en ADHD-hjerne til deg.
 

diversitet i skolen

bottom of page