top of page

Podcast

Episoder

Norsk

Utforsk
Om å ha autisme i skolen, og hva barn med ASF trenger fra voksne.

Autismepodden
Om jenter med autismespekterdiagnose.

Autismepraten.
Om rigiditet.

Engelsk

School behaviour secrets.
Fakta om autisme og hvordan man imøtekommer behovene til neurodiverse elever.

The Autism little learners podcast.
Konkrete strategier for å skape gode relasjoner til barn med ASD.

Adult with autism.
En personlig historie om utfordringer i egen skolegang. 

Youtube

Norsk

Engelsk

Dr. Stephanie C. Holmes
Tips til lærere for å forstå elever med ASD. Kort og informativ.

TEDx talks
Nicole, en 13-åring, har som mål å skape bevissthet rundt de vanskelighetene autistiske barn opplever i skolemiljøet, som inkluderer stigmatisering og mobbing.

diversitet i skolen

bottom of page