top of page

Flere ressurser

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsdekkende interesseorganisasjon som arbeider for kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom og kroniske ticstilstander.

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Vi skal styrke, støtte og bidra til forebygging, forskning, opplysning, kvalitetsutvikling, medvirkning og inkludering. Vi jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

5 kommunikasjonsstrategier spesielt utformet for studenter med ADHD.

Formålet med plakaten og tilhørende materiell er å gi både visuell og skriftlig støtte til en gjennomgang av områder som er berørt når man har konkludert med diagnosen Tourettes syndrom.

Den primære målgruppen er fagpersoner med ansvar for utredning og diagnostisering av barn og unge med Tourettes syndrom.

En artikkel og tourettes og raseriutbrudd.

En artikkel om tourettes og komorbide tilstander.
 

Artikkel om tourettes og mobbing i skolen.

diversitet i skolen

bottom of page