top of page

Bøker på norsk

Boken som forteller deg alt du trenger å vite om sinte barn, og hvordan du best kan håndtere barnets sinne! 
 

For å sikre gode tiltak mot trusler og vold skal den enkelte skole ha utarbeidet en plan for å håndtere og forebygge trusler og vold. En slik plan skal inneholde skriftlige rutiner og instrukser for hvilke tiltak som skal iverksettes i ulike situasjoner. I tillegg må de ansatte få nødvendig opplæring og trening i å forebygge og håndtere trusler og vold. Ved å lese boka og arbeide med oppgavene får man et godt grunnlag for å lage konkrete tiltaksplaner mot vold i skolen.

Terje Overland er førsteamanuensis og godkjent psykolog, med bred erfaring som lærer i grunnskolen og som foreleser ved ulike høgskoler. Gjennom teori og praktiske eksempler viser forfatteren hvordan en mer sosialøkologisk tilnærming kan sette skolen i stand til å møte disse barna på en mer hensiktsmessig måte, som gir relativt raske og varige positive endringer i atferden.

Hva gjør man når selv den beste pedagogikk ikke er nok? 
Denne boka bygger bro mellom teori og praksis: Samtidig som den formidler den nyeste kunnskapen om hvordan vedvarende stress kan påvirke hjernens utvikling og forårsake utviklingstraumatisering, presenterer den en rekke øvelser og verktøy lærere kan bruke for å skape en skolehverdag som gir større trivsel og mer rom for læring. Boka viser hvordan man kan bruke fysisk aktivitet og stimulering av sanser for å fremme læring, og den gir konkrete metoder for å jobbe sammen med eleven for å løse gjentagende problemer.

På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. Denne boka viser hvordan pedagoger og andre ansatte i skolen kan tenke og handle i utfordrende møter med elever.

diversitet i skolen

bottom of page