top of page

Bøker på norsk

Hvordan kan skolen legge til rette for et godt læringsmiljø for elever med Tourettes syndrom? I denne boken blir symptomene på ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom beskrevet, og illustrert med eksempler.

En guide for venner, familie og fagpersoner

Barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom får ofte mye og negativ oppmerksomhet. Væremåten deres er omdiskutert, og det kan tidvis være vanskelig å skille mellom kunnskapsbasert innsikt om tilstandene og allmenne betraktninger.
I denne boken gir Lisbeth Iglum Rønhovde leserne oppdatert innsikt i teori og forskning på ADHD og Tourettes syndrom, samt de vanligst forekommende, ledsagende tilstandene.

Bøker på engelsk

Denne overlevelsesguiden for ungdom med Tourettes gir deg verktøyene du trenger for å overleve og blomstre hjemme, på skolen, på jobb og utover. Den inkluderer strategier og atferdsterapiteknikker for å håndtere tics, samt råd om hva du skal gjøre i ulike hverdagssituasjoner, inkludert forberedelser til eksamener, håndtering av mobbere og gå på en første date.

En historie som forklarer ADHD og tikklignende lidelser/Tourettes syndrom.

Den oppdaterte utgaven av denne veletablerte guiden dekker en rekke nevro-atferdsforstyrrelser hos barn, fra ADHD til autismespekterforstyrrelser. Den inkluderer DSM-5 endringer og gir tilgjengelig informasjon om årsaker, symptomer og behandlinger. Dr. Kutscher gir effektive atferdsstrategier for å håndtere barn med disse forstyrrelsene, både hjemme og på skolen. Tony Attwoods reviderte kapittel om autismespekteret tar for seg ny forståelse, diagnostiske kriterier og bruken av "Aspergers syndrom."

Boken, først utgitt i 2004, har som mål å øke kompetansen innen AD/HD, Tourettes syndrom, og narkolepsi. Den støtter det tverrfaglige samarbeidet for å forbedre livskvaliteten til de berørte. Økt interesse og forskning på disse diagnosene nasjonalt og internasjonalt har motivert en revisjon av boken. Den er relevant for fagfolk innen utdanning, helse, arbeid, velferd og barne-, ungdoms- og familieetaten, samt for studenter og de som har diagnosene, sammen med deres pårørende.
 

diversitet i skolen

bottom of page